Doç. Dr. Emre Özyurt

Unvan/Görev Bölüm Başkanı
E-Posta emre.ozyurt
Dahili 1635
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Rahim Şibil

Unvan/Görev Bölüm Başkan Yardımcısı
E-Posta rahimsibil
Dahili 1630
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tevfik Seferoğlu

Unvan/Görev Bölüm Başkanı Yardımcısı
E-Posta mtseferoglu
Dahili 1631
Kişisel Bilgiler