Doç. Dr. Mustafa Çullu

Unvan/Görev Bölüm Başkanı
E-Posta mcullu
Dahili 1623
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tevfik Seferoğlu

Unvan/Görev Bölüm Başkanı Yardımcısı
E-Posta mtseferoglu
Dahili 1631
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Onur Araz

Unvan/Görev Bölüm Başkanı Yardımcısı
E-Posta onuraraz
Dahili 1645
Kişisel Bilgiler