Yapı ve Malzeme Laboratuvarı 

Agrega Deneyleri
1. Elek Analizi deneyi
2. Özgül Ağırlık deneyi
3. Su Muhtevası deneyi
4. Los Angels ile Aşınma kaybı deneyi

Beton Deneyleri
1. Taze beton birim ağırlık deneyi
2. Taze beton kıvam tayini
3. Beton basınç dayanımı
4. Betonda yarmada çekme dayanımı deneyi
5. Püskürtme betonda Enerji Absorbsiyonu deneyi
6. Betonda karot deneyleri

Çimento
Priz süreleri tayini
Kıvam tayini

Yalıtım Malzemeleri
Isı iletkenlik katsayısı tayini (Lambda değeri)

 

Geoteknik Laboratuvarı

Likit limit deney aleti (Casagrande tipi)

Plastik limit deney seti

Kuru elek analizi deney seti

Yıkamalı elek analizi (Hidrometre) deney seti

Geçirimlilik deney setleri

Kompaksiyon (Standart Proctor) deney aleti

Serbest basınç deney aleti

Direkt kesme (kesme kutusu) deney aleti

Üç eksenli deney aleti

Konsolidasyon deney aleti

CBR deney aleti

Etüv

Mikser

 

Ulaştırma Laboratuvarı

Isıtıcılı Mikser

Marshall Tokmak

Marshall Stabilite Test Cihazı 

Yarmada Çekme Aparatı

Bitüm Yumuşama Noktası Tayin Cihazı 

Bitüm Frass Kırılma Noktası Deney Cihazı

Bitüm Dönel İnce Film Etüvü

 

Hidrolik Laboratuvarı