Özgörümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim-öğretim verebilen, bilimsel anlamda üst düzey bilgi üretmeyi ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, toplumsal refahın gelişimine katkı sağlayan, ülkemiz için üretici ve etkin bir bölüm olmaktır.