Teorik bilginin yanında pratikte uygulamanın öneminin farkında olan bölümümüz, lisans eğitiminde temel mühendislik bilgileri, tasarım ve uygulama becerileri kazandırılmış, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış uluslararası düzeyde İnşaat Mühendisleri yetiştirmenin yanında lisansüstü eğitimiyle de konusunda uzman İnşaat Yüksek Mühendisleri ve bilim insanı yetiştirmeyi özgörev edinmiştir.

Bölümde verilen teorik ve pratik eğitimin yanında, çeşitli sosyal faaliyetler yardımı ile öğrencilerin sosyal hayatta etkin ve yararlı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Toplum için güvenli ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasını sağlamak ve ilgili kurumlarla dayanışma içinde olmak bölümümüzün bir özgörevini teşkil etmektedir.

Son olarak konumu itibariyle gerek Orta Asya’ya gerekse Orta Doğu’ya yakın bir konumda kurulmuş Üniversitemizin bir bölümü olarak, inşaat sektöründe kalitenin uluslararası düzeyde arttırılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlanması da önemli özgörevimizdir.