TARİHÇE

1994-1995 eğitim-öğretim yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği adı altında hizmete başlayan İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2008 yılından itibaren yeni kurulan Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesine dahil edilmiştir. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Ulaştırma, ve Yapı Anabilim Dalları’ndan oluşmaktadır. 28 yıllık bir eğitim-öğretim geçmişi olan bölümde, 2009 yılı itibariyle lisans düzeyinde II. Öğretim programı, Yüksek Lisans programı ve 2017-2018 Bahar yarıyılından itibaren Doktora programı açılmıştır. İnşaat Mühendisliği Bölümü, 4 profesör, 3 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.