Staj yerine geçecek ödev çalışmasına ilişkin dosya ektedir.
Staj_ödevi