Bitirme çalışmaları jüri dağılım listesi ektedir.

Bitirme Çalışması Jüri Dağılımı