Murat GÜNAYDIN

Yrd.Doç.Dr. Murat GÜNAYDIN
+90 456 233 10 00 - 1644

!!!!!!Final Sınavı Çalışma Notu

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ
  Üniversite Bölüm Yıl
Lisans Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2004-2008
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2009-2011
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2011-2016

 

VERDİĞİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Dersin Verildiği Bölüm Dönemi
1        
2        

 

YAPTIĞI TEZLER
    Tez Adı Yıl
1 Yüksek Lisans Asma Köprülerin Yapısal Davranışının Yapım Aşamaları Dikkate Alınarak Belirlenmesi 2009-2011
2 Doktora Onarılmış ve Lifli Polimer Kompozit Malzemelerle Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Dinamik Davranışlarının Deneysel ve Analitik Yöntemlerle İncelenmesi 2011-2016

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Gümüşhane Üniversitesi-Mühenendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi 2009-2016
2 Gümüşhane Üniversitesi-Mühenendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. 2016-

 

MESLEKİ DENEYİM
  Görev Yeri Görevi Yıl
1      
2      

 

UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI
1 Köprüler, Betonarme Yapılar
2 Kompozit Malzmeler, Onarım-Güçlendirme
3 Yapıların Dinamik Etkiler Altındaki Davranışları

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ
1

Adanur, S., Günaydın, M., Altunışık, A.C., Sevim, B., Construction Stage Analysis of Humber Suspension Bridge, Applied Mathematical Modelling, 36(11), 5492-5505, 2012.

2

Günaydın, M., Adanur, S., Altunışık, A.C., Sevim, B., Construction Stage Analysis of Fatih Sultan Mehmet Suspension Bridge, Structural Engineering and Mechanics, 42(4), 489-505, 2012.

3

Günaydin M., Adanur S., Altunişik A.C., Sevim B., and Türker E., Determination Of Structural Behavior Of Bosporus Suspension Bridge Considering Construction Stages And Different Soil Conditions, STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, 17(4), 405-429, 2014.

4

Karaca, Z., Türkeli, E., Günaydin, M., and Adanur, S.,  Dynamic responses of industrial reinforced concrete chimneys strengthened with fiber-reinforced   polymers, Struct. Design Tall Spec. Build. 24(3), 228-241, 2015.

5

Altunişik A.C., Sevim B., Bayraktar A., Adanur S., Günaydin M., Time Dependent Changing Of Dynamic Characteristics Of Laboratory Arch Dam Model, KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 19(4), 1069-1077, 2015.

6

Günaydin M., Adanur S., Altunişik A.C., Sevim B. Static and Dynamic Responses Of Halgavor Footbridge Using Steel And Frp Materials, STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES18(1), 51-69, 2015.

7

Altunişik A.C., Günaydın M., Sevim B., Bayraktar A., and Adanur S. CFRP Composite Retrofitting Effect on the  Dynamic Characteristics of Arch Dams, SOIL DYNAMICS and EARTHQUAKE ENGINEERING, Vol.74, 1-9, 2015.

8

Altunişik A.C., Günaydın M., Sevim B., Bayraktar A., and Adanur S. Dynamic Characteristics of an Arch Dam Model before/after Strengthening Considering Reservoir Water, Journal of Performance of Constructed Facilities, http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000890, 2016.

9

Altunişik A.C., Günaydın M., Sevim B., Bayraktar A., and Adanur S. Retrofitting Effect on the Dynamic Properties of Model Arch Dam with and without Reservoir Water using Ambient Vibration Test Methods, Journal of Structural Engineeringhttp://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001520, 2016.

10

 Altunişik AC., Adanur S., Genç A.F., Günaydın M., and Yesevi, F. Non-Destructive Testing of an Ancient Masonry Bastion, Journal of Cultural Heritage, In Press, doi:10.1016/j.culher.2016.05.008 2016.

11

 Günaydın M., Adanur S., Altunışık A.C., Sevim B., and Bayraktar A.  Finite Modeling Updating Effects on the Dynamic Response of Building Models, Journal of Testing and Evaluation, Accepted, 2016. 

12

Altunışık, A.C., Adanur, S., Genç, A.F., Günaydın, M., and Okur F.Y. An Investigation of the Seismic Behaviour of an Ancient Masonry Bastion Using Non-Destructive and Numerical Methods, Experimental Mechanics, Accepted, 2016.

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ
1  
2  
3  

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1

Atmaca, B., Ateş, Ş., Günaydın, M., and Altunışık, A.C. Effects of Strand Configuration on Pretensioned I-Girder After Detensioning, 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), 19-24 October 2016.

2

Günaydın, M., Adanur, S., Altunışık, A.C., Bayraktar, A., and Sevim, B. Finite Element Model Updating Limits for Structural Identification, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2016), 21-23 September 2016.

3

Altunışık, A.C.,Günaydın, M., Sevim, B., Bayraktar, A., and Adanur, S. Ambient Vibration Tests of an Arch Dam Model under Damaged and Strengthened Conditions, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2016), 21-23 September 2016.

4

Atabey, N.A, Adanur, S., Günaydın, M., Altunışık, A.C., Sevim, B. Dynamic Analysis of a Suspension Bridge Using CFRP Composite Material, 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering (BCCCE), Abstract Book: (17), 23-25 May 2013, Tirana, Albania.

5

Adanur, S., Günaydın, M. Stochastic Seismic Analysis of a Cable-Stayed Bridge Using CFRP Cables, 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering (BCCCE), Abstract Book: (18), 23-25 May 2013, Tirana, Albania.

6

Adanur, S., Günaydın, M., Altunışık, A.C., Sevim, B. Dynamic behaviour of a cable stayed bridge using CFRP cables, Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics (VEESD ), Abstract Book: Paper No. 247. 28-30 August 2013, Vienna, Austria.

7

Adanur, S., Günaydın, M., Construction Stage Analysis of Bosporus Suspension Bridge, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2010), 27-30 September 2010, Paper No: ACE2010-SEE-161, Book of Abstracts: (309), Trabzon, Turkey.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ
1

Günaydın, M., Adanur, S., Altunışık, A.C., Sevim, B., Betonarme Binaların Yapım Aşamasına Göre Analizi, Yapı Dünyası, 2012.

2

Günaydın, M., Adanur, S., Altunışık, A.C., Sevim, B., Asma Köprülerin Yapısal Davranışlarının Belirlenmesinde Yapım Aşamalarının Dikkate Alınması, Yapı Dünyası, Sayı 184, (21-27), 2011.

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1

Günaydın, M., Adanur, S., Altunışık, A.C., Sevim, B. Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü, 3. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2015, Bursa.

2

Günaydın, M., Adanur, S., Altunışık, A.C., Akköse, M. Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması, Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2015, Bursa.

3

Bayraktar, A., Altunışık, A.C., Sevim, B., Adanur, S., ve Günaydın, M. Hasarlı Kemer Barajların Dinamik Karakteristiklerinin Zamana Bağlı Değişimlerinin Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi, 4.Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, 09-11 Ekim 2014, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

4

Günaydın, M., Altunışık, A.C., Adanur, S., Ates, Ş., Sevim, B., Yapım Aşamalarının Betonarme Binaların Yapısal Davranışına Etkisi, İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22-24 Kasım 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

5

Günaydın, M., Altunışık, A.C., Sevim, B., Lifli Polimer Kompozit Malzeme Kullanılarak İnşa Edilmiş Asma Yaya Köprüsünün Dinamik Analizi, İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22-24 Kasım 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

6

Günaydın, M., Altunışık, A.C., Adanur, S., Sevim, B., Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Yapısal Davranışının Yapım Aşamaları Dikkate Alınarak Belirlenmesi, 2. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, 28-30 Eylül 2011, Eskişehir.

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
  Etkinlik Adı Görevi Yıl
1      
2      

 

PATENTLER
1  
2  
3  

 

BİLİMSEL RAPORLAR
1  
2  
3  

 

DOKTORA DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YAZDIĞI KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ
  Kitap Adı (Yazarı Olduğu Bölüm) ISBN Yıl
1      
2      

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER
  Proje Adı Görevi Destekleyen Kuruluş Yıl
1

Kolonları Lifli Polimer Malzeme İle Sargılanmış Betonarme Binaların Dinamik Davranışlarının Deneysel Modal Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi

Yardımcı Araştırmacı 

Bilimsel ve Teknik Araştırma Projesi-Karadeniz Teknik Üniversitesi

2013-2016
2

Mühendislik Yapıların Dinamik Yükler Altındaki Performanslarının Sarsma Masası Kullanılarak Belirlenmesi

Yardımcı Araştırmacı Bilimsel ve Teknik Araştırma Projesi-Karadeniz Teknik Üniversitesi 2015-

 

ÖDÜLLER
1 Uluslar Arası Bilimsel Yayınları Teşfik (UBYT) Ödülü (2013), "Construction stage analysis of Humber Suspension Bridge".-, Cilt: 36, No: 11, Sf: 5492-5505, 2012, yayını ile
2 Uluslar Arası Bilimsel Yayınları Teşfik (UBYT) Ödülü (2015), "CFRP composite retrofitting effect on the dynamic characteristics of arch dams".-, Cilt: 74, No: ?, Sf: 1-9, 2015, yayını ile
3 2015 Yılı Akademik Teşvik Ödülü
4 2016 Yılı Akademik Teşvik Ödülü

 

HAKEMLİKLER
1 Computer and Concrete
2 Engineering Structures
3 Steel and Composite Structures

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ
1 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
2  
3  

 


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: insaat@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 10 00 Dahili: 1649 Faks: 0 456 233 74 46