Onur ARAZ

Arş.Gör. Onur ARAZ
+90 456 233 10 00 - 1632

Eğitim Bilgileri

Derece

Bölüm

Üniversite                                                 

      Yıl                      

Lisans            

İnşaat Mühendisliği

K.T.Ü. (Gümüşhane Müh. Fak.)        

2002-2006

Y. Lisans

İnşaat Mühendisliği

K.T.Ü (Yapı Anabilim Dalı)

2006-2009

Doktora

İnşaat Mühendisliği

K.T.Ü. (Mekanik Anabilim Dalı)

2010-…

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Araz O, (2009), Beton ve donatı dayanımının betonarme binaların deprem performansına olan etkileri, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN

Akademik Görevleri

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2010-…

 

Üyelikleri :

İnşaat Mühendisleri Odası Üyeliği

Ödüller :

Bölüm İkinciliği Ödülü 

YAYINLAR

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler;

-

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler;

Araz, O. ve Doğangün, A., (2011) Beton dayanımındaki düşüklüğün bina deprem performansına etkisi üzerine bir inceleme, Yapı Dünyası Dergisi sayi:182, sayfa:11-15.

Araz, O. ve Doğangün, A., (2011) Donatı akma dayanımındaki düşüklüğün betonarme binaların deprem performansına olan etkileri üzerine bir inceleme, Yapı Dünyası Dergisi sayi:183, sayfa:17-21.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan  bildiriler;

-

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler;

 -


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: insaat@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 10 00 Dahili: 1649 Faks: 0 456 233 74 46