Ayşegül Güneş Seferoğlu

Arş.Gör. Ayşegül Güneş Seferoğlu
+90 456 233 10 00 - 1639

 

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ
  Üniversite Bölüm Yıl
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2008
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 2011
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı devam ediyor

 

VERDİĞİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Dersin Verildiği Bölüm Dönemi
1        
2        

 

YAPTIĞI TEZLER
    Tez Adı Yıl
1 Yüksek Lisans Karayolu Tabakalarında Plaka Yükleme Deneyinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması  2011
2 Doktora    

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Gümüşhane Üniversitesi Araştırma Görevlisi 2009-halen
2      

 

MESLEKİ DENEYİM
  Görev Yeri Görevi Yıl
1      
2      

 

UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI
1 Karayollarında sürdürülebilirlik
2 Karayolu tasarımı
3 Karayolu altyapı sorunları

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1    
2    
3    

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1    
2    

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1 Kaya, A. G. ve Akpınar, M. V. "Karayolu Tabakalarında Plaka Yükleme Deneyinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması", Internatıonal Partıcıpated Constructıon Congress (IPCC 2011), Elazığ, Türkiye, 2011.
2 Seferoğlu, A. G., Seferoğlu, M. T. ve Akpınar, M. V., "Yol Aşınma Tabakasının Geri Dönüşüm Malzemesi Olarak Ulaşım Üstyapısında Kullanılabilirliğinin Araştırılması", 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015), Ankara, Türkiye, 2015. 
3 Seferoğlu, M. T., Seferoğlu, A. G. and Akpınar, M. V., "Determination of Temperature Varation for Different Concrete Classes of Airport Rigid Pavements Using Laboratuary Studies", XVII. ERMCO Congress, İstanbul, Türkiye, 2015. 

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ Atıflar
1 Seferoğlu, A. G., Seferoğlu, M. T. ve Akpınar, M. V., "Karayolu ve Havayolu Kaplamalarında Kullanılan Kar ve Buzla Mücadele Yöntemlerinin Mali Analizi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C:Tasarım ve Teknoloji, Sayı 1, Cilt 3, 407-416. 2015
2 Seferoğlu, A. G., Akpınar, M. V. ve Seferoğlu, M. T., "Karayollarında Reaksiyon Modülünün Belirlenmesinde Uygun Plaka Yük ve Boyutlarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Tespiti", Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 221, s. 48-56. 2014
3    

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1 Doğan İ., Akpınar M. V., Seferoğlu M. T. ve Seferoğlu A. G., "Sürdürülebilir Betonların Havaalanı Apron Sahasında Kaplama Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", 9. Ulusal Beton Kongresi, Antalya, Türkiye, 2015.
2 Seferoğlu, A. G., Akpınar, M. V. ve Seferoğlu, M. T. "Sürdürülebilir Betonların Havaalanı Apron Sahasında Kaplama Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", 9. Ulusal Beton Kongresi, Bildiriler Kitabı, s. 455-466, Antalya, Türkiye, 2015.
3 Seferoğlu, M. T., Seferoğlu, A. G. ve Akpınar, M. V., "Beton Yollarda Günlük Meydana Gelen Sıcaklık Değişiminin Oluşturduğu Gerilmelerin 3D Sonlu Elemanlar Yardımıyla Mekanistik Ampirik Analizi", 19. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, Türkiye, 2015.
4 Çelik, M., Seferoğlu, M. T., Seferoğlu, A. G. ve Akpınar, M. V., "Karadeniz Bölgesi Köy Yollarındaki Drenaj Yapılarının Yetersizliğinden Kaynaklanan Problemler ve Çözüm Önerileri", 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2015.
5 Seferoğlu, A. G., Çelik, M., Seferoğlu, M. T. ve Akpınar, M. V., "Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Kırsal Yollarda Kullanılan Kaplama Tiplerinin Tercih Sebeplerinin Araştırılması: Trabzon-Rize Örneği", 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2015.

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
  Etkinlik Adı Görevi Yıl
1      
2      

 

PATENTLER
1  
2  
3  

 

BİLİMSEL RAPORLAR
1  
2  
3  

 

DOKTORA DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YAZDIĞI KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ
  Kitap Adı (Yazarı Olduğu Bölüm) ISBN Yıl
1      
2      

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER
  Proje Adı Görevi Destekleyen Kuruluş Yıl
1 Kazılmış Asfalt Kaplamaların Alttemel ve Temel Malzemesi Olarak Kullanım Şartlarının Araştırılması Araştırmacı Karayolları Genel Müdürlüğü/ANKARA 2014-2015
2 Karayolları Aşınma Tabakasının Kazınarak Geri Dönüşüm Metoduyla Temel ve Alttemel Tabakasında Kullanılmasının Araştırılması Araştırmacı KTÜ-BAP 2015-sürüyor

 

VERDİĞİ SEMİNERLER
1  
2  
3  

 

HAKEMLİKLER
1  
2  
3  

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ
1  
2  
3  

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: insaat@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 10 00 Dahili: 1649 Faks: 0 456 233 74 46