Şükrü Yetgin

Bölüm Başkanı
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Şükrü Yetgin
+90 456 233 10 00 - 1628

 
Adı Soyadı                 : Şükrü YETGİN
Doğum Tarihi           : 01.03.1953
Unvanı                       : Prof. Dr.
Öğrenim Durumu    : Doktora
 
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İnşaat Mühendisliği
Essen Üniversitesi
1983
Yüksek Lisans
İnşaat Mühendisliği
Essen Üniversitesi
1983
Doktora
İnşaat Mühendisliği
Hannover Üniversitesi
1995

Akademik Unvanlar:
Öğr. Gör.                                  : Mayıs 1992
Yardımcı Doçentlik Tarihi   : Şubat 1996
Doçentlik Tarihi                    : Eylül 2011
Profesörlük Tarihi                : Mayıs 2017

1.Bitirdiği Tezler:
 
Yüksek Lisans Tezi:
Herstellung Und Prüfung Von Kunststoff-Faserbeton Mit Einem In Der Zugzone An Der Stelle Der Stahlbewehrung Angeordneten Faservlies; Prof. Dr.-Ing. Harald Knoblauch.
 
Doktora Tezi:
Untersuchung Der Festigkeitseigenschaften Von Fünf Verschiedenen Lehmen In Abhaengigkeit Von Unterschiedlichem Wassergehalt Waehrend Der Herstellung Im Hinblick Auf Die Anwendung Bei Tragenden Baukonstruktionen; Prof. Dr.-Ing. Walter Ehrmann; Prof. Dıpl.-Ing. Bernhard Tokarz.

2. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1-Çavdar, Ahmet; Trabzon Yöresi Tüflerinin Çimentoda Tras Olarak Kullanılabilirliği, Çimento İnceliği Ve Tras Oranının Traslı Çimentonun Özelliklerine Etkisi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon 2004.
2-Köse, Derviş; Gümüşhane Yöresi Kalker Örneğinin İnce Öğütülmüş Agrega Olarak Beton Bileşiminde Kullanılabilirliği, Taze Betonun Kıvamına ve Beton Basınç Dayanımına Etkisi, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gümüşhane 2011.
3-Bökü, Aslı; Kırmataş Agregalı Betonların Basınç ve Yarmada Çekme Dayanımlarının Sınırlı Oranda Dere Kumu Karıştırılmasıyla Dengelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gümüşhane 2013.
4-Akyüz, Emre; Kür, Sıkıştırma, Sıcaklık ve Yağış Koşullarının Beton Basınç Dayanımına Etkisi, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gümüşhane 2013.
5-Aksüt, Yavuz Selim; Erzincan-Üzümlü Yöresi Volkanik Kayaçlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gümüşhane 2015.

3. Yönetilen Doktora Tezleri:
1-Çavdar, Ahmet; Puzolanik Ve Kompoze Çimentoların Çevresel Etki Sınıflarına Göre Dayanıklılıklarının Belirlenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Trabzon 2008.

4. Projelerde Yaptığı Görevler:
1-Trabzon–Gümüşhane Yöresi Tüflerinin (Tras) Puzolanik Etkinliklerinin İncelenmesi, Tras Oranının Ve İnceliğinin Çimentonun Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerine Etkisi, Proje Kod No: 2002 118.001.1, KTÜ, Araştırma Fonu Başkanlığı, Trabzon, 2004; Proje Yöneticisi.
2-Puzolanik Ve Kompoze Çimentoların Çevresel Etki Sınıflarına Göre Dayanıklılıklarının Belirlenmesi, KTÜ, Araştırma Fonu Başkanlığı, Trabzon, 2008; Proje Yöneticisi.

5. İdari Görevler:
1-Bölüm Başkanlığı; KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1994 - 2001.
2- Staj Komisyonu Başkanlığı, 1994-2006.
3- Eğitim Komisyonu Başkanlığı,  1994-2006.
4-Dekan Yardımcılığı; Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2009-2011.
5-Bölüm Başkanlığı; Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Enformatik Bölümü, 2011-
6-Bölüm Başkanlığı; Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölümü, 2016-
7- Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı, 1994-

6. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
-“Yapı Dünyası” Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği.
-TÜBİTAK Proje Görüşmelerinde Panelist 2012
-TÜBİTAK Proje Görüşmelerinde Panelist 2015
-TÜBİTAK Projesinde Danışman/Hakem 2012-2015
-Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge Komisyon Üyesi 2017

7. Son Dönem Seminer, Konferans ve Konuşmalar
-Yaşlı ve Engelli Bireylerin Yaşam Alanlarının İnşası; Geron-Teknoloji ve Birey-Çevre Etkileşimi; Gümüşhane Üniversitesi, SHMYO Sağlık Bakım Hizmetleri, 24 Mart 2016.
-Binalarda Isı Tasarrufunun Önemi ve Alınacak Önlemler; Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 15.03.2017.

8. Ödüller:
1-Alman Aşağı Saksonya Eyaleti İktisat, Teknoloji Ve Ulaştırma Bakanlığı (Erfinderzentrum Norddeutschland, EZN), Yeni Buluş Teşvik Ödülü. Hannover,1988.
2-TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 3 Adet
3-Üniversite (KTÜ) Yayın Teşvik Ödülü, 2 Adet
4-Sertifika, Seminer Başarı Belgesi (Şubat-Ağustos 1984), Technische Universitaet Braunschweig Ve Bu Kapsamda Alınan Mühendislik Uygulama Belgesi, "Zeugnis" (Nisan-Ağustos 1984), Philipp Holzmann AG.

9. Patentler:
1-Vorrichtung Zur Bestimmung Der Lagerungsdichte Bindiger Oder Nichtbindiger Böden, Rollennummer: G 88 10 360.9, Deutsches Patentamt, 08.12.1988.

10. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
 
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
2015/16
Güz
İnşaat Mühendisliğine Giriş
2
0
95
Malzeme Bilimi
3
1
93
İleri Yapı Malzemeleri
2
0
45
Bitirme Çalışması
0
2
4
Beton Üzerinde Çevre Etkileri
3
0
8
İlkbahar
Yapı Malzemesi
3
1
87
Yapı Fiziği
2
0
14
Geleneksel Yapı Malzemeleri
2
0
15
Bitirme Çalışması
0
2
5
Özel Betonlar
3
0
11
2016/17
Güz
İnşaat Mühendisliğine Giriş
2
0
92
Malzeme Bilimi
3
1
95
İleri Yapı Malzemeleri
2
0
48
Bitirme Çalışması
0
2
6
Beton Üzerinde Çevre Etkileri
3
0
10
İlkbahar
Yapı Malzemesi
3
1
93
Yapı Fiziği
2
0
46
Geleneksel Yapı Malzemeleri
2
0
42
Bitirme Çalışması
0
2
5
Özel Betonlar
3
0
9
 
11. Özel Belgeler dosyası (Doçentlik Belgesi vs.)
 
12. Alıntılar (Atıflar listesi ≈ 350 uluslararası atıf)
 
13. Eserler
 
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 
A1. Yetgin, Ş., “Bestimmung der Lagenungsdichte bindiger Böden mit dem Verdichtungsfallgeraet VFG”, Bautechnik 6, S. 187-189, Verl. Ernst u. Sohn, Berlin, Juni 1989.
A2. Yetgin, Ş. ve A. Çavdar, “Study of  Effects of natural Pozzalan on Properties of Cement Mortars”,  Journal of Materials in Civil Engineering, Volume 18, Number 6, Pages 813-816, November/December 2006.
A3. Çavdar, A. ve Ş. Yetgin, “Availability of tuffs from northeast of Turkey as natural pozzolan on cement, some chemical  and mechanical relationships”, Construction and    Building  Materials, Volume 21, Issue 12, Pages 2066-2071, December 2007.
A4. Yetgin, Ş., Ö. Çavdar ve A. Çavdar, “The effects of the fiber contens on the mechanic properties of the adobes”, Construction and Building  Materials, Volume 22, Issue 3, Pages 222-227, March  2008.
A5. Çavdar, A. veŞ. Yetgin, “Investigation of Abrasion Resistance of Cement Mortar with Different Pozzolanic Compositions and Subjected to Sulfated Medium” Construction & Building Materials, Volume 24, Issue 4, Pages 461-470, April 2010.
A6. Çavdar, A. veŞ. Yetgin, “Investigation of Mecanical and Mineralogical Properties of Morters Subjected to Sulfate”, Construction & Building Materials, Volume 24, Issue 11, Pages 2231-2242,November 2010.
A7. Yetgin, Ş. ve A. Çavdar, “Study on the Abrasion Resistance of Cement Mortar with Different Pozzolanic Compositions and Matrix”, Journal of Materials in Civil Engineering, Volume 23, Number 2, Pages 138-145, February 2011.
A8. Yetgin, Ş. ve A. Çavdar, “The Effects of Water Content and Material Composition on Behavior of Adobes under the Compressive Load”,International Journal of Civil and Structural Engineering, Volume 2,  Issue 1, April 2015.
A9.Çavdar, A.; S. AlbayrakveŞ. Yetgin, “Determination of the Effects of Cement Composition on Abrasion Resistance of Cement, Mortars with Artificial Neural Network”, International Journal of Civil and Structural Engineering, Volume 2,  Issue 1, April 2015.

B. Uluslararası/Uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Yetgin, Ş. ve A. Çavdar, Tras Oranı Değişiminin, Traslı Çimentonun Bazı Özelliklerine Etkisi. ACE 2004, Advences in Civil Engineering 6th International Conference, S. 1084-1092, İstanbul, 6-8 Ekim 2004.
B2. Çavdar, A. veŞ. Yetgin, Trabzon Yöresi Tüflerinin Çimentoda Tras Olarak Kullanılabilirliği, Bazı Kimyasal ve Mekanik İlişkiler. ACE 2004, Advences in Civil Engineering 6th International Conference, İstanbul, S. 947-955, 6-8 Ekim 2004.
B3.Çavdar, A. ve Ş. Yetgin, “A study on the Relationships between Physical Properties and Mechanical Properties of Cement Mortars having Different Compositions”, ACE 2010, Trabzon, 27-30 September 2010.
B4. Çavdar, A.; Yetgin, Ş.; Ataş, Zekeriya ve Bingöl Şinasi, “Hava Sürükleyici Katkıların Donma-Çözülme Etkisindeki Çimento Harçlarına Etkisi”, Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Ktkılar IV. Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, 24-25 Ekim 2013.
B5. Sevin, S.; A. Çavdar; Y. Kaya; Ş. Yetgin; “The Mechanical Properties of Polymer Modified Mortars under Freeze-ThawEffects”,ACE 2014, Advences in Civil Engineering 11th International Conference, İstanbul, Ekim 2014.
B6.  Kaya, Y.; A. Çavdar; S. Sevin; Ş. Yetgin; “The Mechanical Properties of Polymer Modified Mortars under High Temperature”,ACE 2014, Advences in Civil Engineering 11th International Conference, İstanbul, Ekim 2014.
B7. Yetgin, Ş.; A. Çavdar, “The Effects of Water Content and Material Composition on Behavior of Adobes under the Compressive Load”, International Conference on Advences in Civil and Structural Engineering-CSE, Kuala Lumpur, December 2014.
B8. Çavdar, A; S. Albayrak ve Ş. Yetgin; “Determination of the Effects of Cement Composition on Abrasion Resistance of Cement Mortars with Artificial Neural Network”, International Conference on Advences in Civil and Structural Engineering-CSE, Kuala Lumpur, December 2014.
B9. Yetgin, Ş.; Aksüt, Y. S.; Çavdar, Ahmet; “The Crushed Aggregate Charecteristics Of Üzümlü (Erzincan) Region Volcanics”, ACE 2016, Advences in Civil Engineering 12th International Conference, İstanbul, Eylül 2016.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
 
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 
D1. Yetgin, Ş., “İnce Beton (Harç) Kıvamının Belirlenmesinde Düşme-Basma Yöntemi, Deneyi, Aygıtı,  Sağladığı Kazanımlar”, Hazır Beton, S. 52-60, Türkiye Hazır Beton Birliği, Mayıs-Haziran 1999.
D2. Yetgin, Ş. ve A. Çavdar, “Uygulamada Taze Beton Kıvam Sorunu”, Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH), Sayı 427 (2003/5), Sayfa: 34-37, Ankara, Şubat 2003.
D3. Yetgin, Ş. ve A. Çavdar, “Yapılarda Isı Artırımının Önemi,    Uygulamada Ortaya Çıkan Eksiklikler, Öneriler”, Yalıtım Dergisi, S. 82-86, Doğa Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, Ağustos 2003.
D4. Yetgin, Ş. ve A. Çavdar, “Polimer Lif Yastığı Yardımıyla Beton Kirişlerde Çekme Dayanımının Yükseltilmesine Yönelik Deneyler”, Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH), Sayı: 434, Sayfa: 54-58, Ankara, Aralık 2004.
D5. Yetgin, Ş. ve A. Çavdar, “Doğal Puzolan Katkı Oranının Dayanım, İşlenebilirlilik, Katılaşma ve Hacım Genleşmesi Özelliklerine Etkisi”, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı: 17/4, Sayfa: 687-692, 2005.
D6. Yetgin, Ş., “Binalarda Isıl Köprü Sorunları”, Yalıtım Dergisi, Sayfa: 72-78, İstanbul, Ocak/Şubat 2008.
D7. Çavdar, A.;Yetgin, Ş.; “The Effect of Particle Fineness on Properties of Portland Pozzolan Cement Mortars”, Türkisch Journal of Science & Technology”, Volume: 4/1, Sayfa 17-23, 2009.
D8. Yetgin, Ş.; Aksüt, Y. S.; Bökü, A.; “Kırmataş Agrega İçerisine Dere Kumu Karaştırılarak Beton Dayanımının Yükseltilmesi Deneyi” Yapı Dünyası, S. 43-52;  MRA Rekl. ve Tanıt. Hizm. Ltd. Şti., Ankara, Eylül-Ekim 2016.
D9. Yetgin, Ş.; Aksüt, Y. S.; “Erzincan–Üzümlü Yöresi Volkanik Kayaçlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği” Yapı Dünyası, S. 44-56;  MRA Rekl. ve Tanıt. Hizm. Ltd. Şti., Ankara, Kasım-Aralık 2016.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
E1. Yetgin, Ş., “Temel Alçı Ürünleri İle Üretim Yöntemlerinin Yapı Mühendisliği Açısından Önemi”, II. Ulusal Alçı Kongresi, İstanbul, 02-03 Mayıs 1997.
E2. Yetgin, Ş.; A. Çavdar, “Yapılarda (Binalarda) Isı Artırımının Önemi, Uygulamada Ortaya Çıkan Eksiklikler, Öneriler”, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, S. 251-259, Gümüşhane, 23-25 Ekim 2002.
E3. Çavdar, A.; Ş. Yetgin, “Tane İnceliğinin Traslı Çimento Özelliklerine Etkisi”, Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre Ve Sergisi, İstanbul, 15-17 Nisan 2004.
E4.Yetgin, Ş.; A. Çavdar, “Polimer Lif Yastığı Yardımıyla Beton Kirişlerde Çekme Dayanımının Yükseltilmesine Yönelik Deneyler”, Deprem Sempozyumu, S. 896-901, Kocaeli, 23-25 Mart 2005.

F. Diğer yayınlar:
 
F1. Yetgin, Ş., “Kerpiç Yapı, Niçin?” Mühendislik Bülteni, S. 25-35, İMO Trabzon, Ocak 1996.
F2. Aksoy, A. ve Ş. Yetgin, “Lif Katkısının Boşluklu Asfalt Karışımlarının Boşluk Oranı İle Bitüm Filmi Kalınlığına Etkisi”, Yapı Dünyası, S. 44–50, MRA Rekl. ve Tanıt. Hizm. Ltd. Şti., Ankara, Ağustos 2001.
F3. Yetgin, Ş., “Mechanisches Verhalten unter steigender Belastung”, Baublatt, S. 24-28, Schück Söhne AG, Druckerei und Verlag, Rüschlikon, 23 September 2003.
F4. Yetgin, Ş., “Yapı Mühendisliği Açısından Eğitim Sorununa Bir Yaklaşım – Malzeme       Uygulamalarından Örnekler – Karşılaştırmalar”, Yapı Dünyası Dergisi, S. 44-52, MRA Rekl. ve Tanıt. Hizm. Ltd. Şti., Ankara, Ocak 2005.
F5. Yetgin, Ş., “Beton Uygulamalarında Seçilme Sorunları”, Yapı Dünyası Dergisi, S. 44-48, MRA Rekl. ve Tanıt. Hizm. Ltd. Şti., Ankara, Ocak 2008.

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: insaat@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 10 00 Dahili: 1649 Faks: 0 456 233 74 46