Özlem Çavdar

Doç.Dr. Özlem Çavdar
+90 456 233 10 00 - 1627

 

ÖZGEÇMİŞ /RESUME


Adı Soyadı / Name Surname: Özlem ÇAVDAR

Unvanı /Title : Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.

Doğum Yeri ve Tarihi/Place and Date of Birth: Trabzon

 

İletişim Bilgileri / Communication Information
Adres Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 29000, Gümüşhane
Mail Adress Gümüşhane University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Civil  Engineering, 29000, Gümüşhane/Turkey
İş Telefon / Office Phone +90 456 233 10 00 Dahili /Inner : 1627
Faks / Fax +90 456 233 75 67
e-posta / e-mail ozlem_cavdar@hotmail.com
İnternet Adresleri/Webpages http://insaat.gumushane.edu.tr/personel_detay.php?PersonelNO=36                                   https://scholar.google.com.tr/citations?user=gRFEWVUAAAAJ&hl=tr

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ / EDUCATIONAL BACKGROUND
  Üniversite / University
 
Bölüm / Department Yıl /Year
Doktora/ PhD Karadeniz Teknik Üniversitesi / Karadeniz Technical University İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering 2009
Yüksek Lisans / MSc Karadeniz Teknik Üniversitesi / Karadeniz Technical University İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering 2005
Lisans / BD Karadeniz Teknik Üniversitesi / Karadeniz Technical University İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering 2000

 

VERDİĞİ DERSLER (L:Lisans; LÜ: Lisansüstü) / LESSONS
  Ders Kodu / Code Ders Adı / Lesson Dersin Verildiği Bölüm / Department Dönemi / Semester
1 INS317 Yapı Statiği-1 (L) / Structural Analysis-1 İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
Güz /Fall
2 INSSEC421 Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Bilgisayar Uygulamaları (L) / Finite Element Method and Computer Applications İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
3 INS5141 Yapı Sistemlerinin Çözümünde Matris Yöntemler (LÜ) / Matrix Displacement Method İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
4 INS5145 Deprem Hesabında Dinamik Yöntemler (LÜ) / Dynamic Method on Eartquake Calculation İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
5 INS310  Yapı Statiği-2 (L) / Structural Analysis-2 İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
Bahar /Spring
6 SEC406 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımına Giriş (L) / Introduction to Earthquake Resistant Structural Design İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
7 INS5144 Yapı Dinamiği (LÜ) / Dynamic of Structures İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
8 INS5146 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (LÜ) / Earthquake Resistant Structural Design İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering

 

YAPTIĞI TEZLER / DISSERTATIONS
    Tez Adı / Dissertation Yıl / Year
1 Doktora /PhD

Yarı Rijit Bağlı Kompozit Kesitli Yapı Sistemlerinin Deprem Davranışının Stokastik Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Belirlenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Mart 2009.Tez Danışmanı: Prof.Dr. Alemdar BAYRAKTAR. / The determination of seismic behavior of the systems connected semi rigidly and constituted of composite sections with stochastic finite element method,Karadeniz Technical University, 2009,Supervisor: Prof. Alemdar BAYRAKTAR.

2009
2 Yüksek Lisans / MSc

K ve Dirsek Tipi Eğik Elemanlarla Rijitleştirilmiş Deprem Etkisindeki Yapıların Lineer Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak 2005. Tez Danışmanı: Prof.Dr. Yusuf AYVAZ. / Comparative analysis of linear behavior of frame structures stiffened with K and knee types bracing members subjected to earthquake,Karadeniz Technical University, 2005,Supervisor: Prof. Yusuf AYVAZ.

2005

 

MESLEKİ DENEYİM / Academic & Research Experience 
  Görev Yeri / Institution Görevi / Position Yıl / Year
1 Gümüşhane Üniversitesi / Gümüşhane University Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr. 2014-...
2 Gümüşhane Üniversitesi / Gümüşhane University Yrd. Doç. Dr. / Asst. prof. Dr. 2009-2014
3 Gümüşhane Üniversitesi / Gümüşhane University  Arş. Gör. / Ress. Asst. 2008-2009
4 Karadeniz Teknik Üniversitesi / Karadeniz Technical University Arş. Gör. / Ress. Asst. 2001-2008
 

 

SCI-SCIE-KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ / International Papers
1  Ö. Çavdar, A. Bayraktar, Pushover and nonlinear time history analysis evaluation of a RC building collapsed during the Van (Turkey) earthquake on October 23, 2011, Natural Hazards (ISI),  70, 1657-673.
2 Ö. Çavdar, A. Bayraktar, A. Altunışık,  Stochastic Seismic Analysis of Kömürhan Highway Bridge with Varying Material Properties, Civil Engineering and Environmental Systems (ISI), Accepted.
3  Ö. Çavdar,Probabilistic sensitivity analysis of suspension bridges to near-fault ground motion, Steel and Composite Structures, Vol. 15, No. 1 (2013) 15-39.
4  Ö. Çavdar,Probabilistic Sensitivity Analysis Of Two Suspension Bridges In Istanbul, Turkey To Near- And Far-Fault Ground Motion, Natural Hazards and Earth System Sciences (ISI), 12, 2012, Pages 459-473.
5  Ö. Çavdar,A. Bayraktar, A. Çavdar, Effects Of Random Material And Geometrical Properties On Structural Safety Of Steel-Concrete Composite Systems, International Journal For Numerical Methods in Biomedical Engineering (ISI), Volume 27, Issue 9, September 2011, Pages 1473-1492.
6  Ö. Çavdar,A. Bayraktar, S. Adanur, H.B. Başağa, Stochastic finite element analysis of long-span bridges with CFRP cables under earthquake ground motion, Sadhana-Academy Proceeding in Engineering Sciences (ISI), Volume 35, Issue 3, Jun 2010, Pages 341-354.
7  Ö. Çavdar,A. Bayraktar, S. Adanur, Stochastic Finite Element Analysis Of A Cable-Stayed Bridge System With Varying Material Properties, Probabilistic Engineering Mechanics (ISI), Volume 25, Issue 2, April 2010, Pages 279-289.
8  Ö. Çavdar, A. Bayraktar, A. Çavdar, M.E. Kartal, Stochastic Finite Element Analysis of Structural Systems with Partially Restrained Connections Subjected to Seismic Loads,  Steel and Composite Structures(ISI), Volume 9, Issue 6, Pages 499-518, December 2009.
9  Ö. Çavdar, A. Bayraktar, A. Çavdar, S. Adanur, Perturbation Based Stochastic Finite Element Analysis of the Structural Systems with Composite Sections under Earthquake Forces, Steel and Composite Structures(ISI), Volume 8,Issue 2, April 2008, Pages 129-144.
10  Ş. Yetgin, Ö. Çavdar, A. Çavdar, The effects of the fiber contents on the mechanic properties of the adobes, Construction and Building  Materials(ISI), Volume 22, Issue 3, Pages 222-227, March  2008. 

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ / National Papers
1  Ö. Çavdar, N. Duman, DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 2, 2011, Sayfa: 185-195.

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ / International Proceedings
1 Ö. Çavdar, Determination of the Earthquake Performance of a Reinforced Concrete Structure by Using Pushover Method, 2013 International Van Earthquake Symposim, 23-27 October, 2013, Van, Turkey.
2 BAYRAKTAR Alemdar, ÇAVDAR Özlem, ÇAVDAR Ahmet, SOYLUK Kurtuluş, Deprem Etkisindeki Kablolu Köprülerin Stokastik Sonlu Eleman Analizi, International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, 22-24 October 2007, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. 
3 BAYRAKTAR Alemdar, ÇAVDAR Özlem, ÇAVDAR Ahmet, BAŞAĞA H. Basri, Stochastic Finite Element Analysis of Concentrically Braced Frames to Earthquake Forces, International Symposium On Advances In Earthquake &Structural Engineerıng, October 24-26 2007, Suleyman Demirel University, Isparta-Antalya. 
4 ÇAVDAR Ö., Bayraktar A., Çavdar A.,  Adanur S., Stochastic Earthquake Analysis of Fatih Sultan Mehmet Bridge with Random Material Properties, 1-2 October 2009, Sakarya University, Sakarya. 
5  ÇAVDAR Özlem, BAYRAKTAR Alemdar, Stochastic Sensitivity Analysis of Structural Systems Subjected to Earthquakes, ACE2010,9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September 2010, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
6  Y. Ayvaz,Ö. Çavdar, Earthquake Behaviour of frame Structures Stiffened with K and Knee Bracing Members, 5th International Conference on Seismology and Eartquake Engineering, 13-16 May, 2007, Tehran, Iran.

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ / National Proceedings 
1  Ö. Çavdar, A. Bayraktar, Çelik bir Köprü Sistemin Stokastik Dinamik Analizi, 4. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu, 24-26 Ekim 2011, İstanbul, Sayfa: 79-88.
2  A. Bayraktar, A. Altunışık, S. Adanur, Ş. Ateş, K. Soyluk, Ö. Çavdar,Köprülerin Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi,II. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı – TDMSK 2013, 25-27 Eylül, 2013, Antakya, Hatay.
3 BAYRAKTAR Alemdar, ÇAVDAR Özlem, BAŞAĞA H. Basri, ÇAVDAR Ahmet, Uzay Kafes Çelik Sistemlerin Stokastik Sonlu Eleman Analizi, 2. Çelik Yapılar Ulusal Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2007 – Eskişehir. 
4 Ö. Çavdar, A. Bayraktar, Yarı Rijit Bağlı Çelik Çerçeve Sistemlerin Stokastik Sonlu Eleman Analizi, 3. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009, Gaziantep.
5 BAYRAKTAR Alemdar, ÇAVDAR Özlem, BAŞAĞA H. Basri, ÇAVDAR Ahmet, Stokastik Sonlu Eleman Yöntemiyle Üç Boyutlu Çerçeve Sistemlerin Deprem Analizi, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16 - 20 Ekim 2007, İstanbul Teknik Üniversitesi- İstanbul. 
6  Ö. Çavdar, Y. Ayvaz, K ve Dirsek Tipi Eğik Elemanlarla Rijitleştirilmiş Deprem etkisindeki Yapıların Lineer Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart 2005, Kocaeli.

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI / SUPERVISED MSC DISERTATIONS
  Tez Sahibi / Student Tezin Adı / Disertation Yıl /Year
1

Nesrin DUMAN

2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Tasarlanan Betonarme Yapıların Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Deprem Performansının Belirlenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi. 2012
2

Ender BAYRAKTAR

Mevcut Perdeli Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Performans Analizi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi 2013

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ / MEMBERSHIPS
1

İnşaat Mühendisleri Odası  / The Chamber of Civil Engineering, Turkey


 

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: insaat@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 10 00 Dahili: 1649 Faks: 0 456 233 74 46