Özlem Çavdar

Doç.Dr. Özlem Çavdar
+90 456 233 7425 - 1627

ÖZGEÇMİŞ/RESUME

 

Unvanı /Title : Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.

Adı Soyadı / Name Surname: Özlem ÇAVDAR

Doğum Yeri/Place of Birth: Trabzon

 

İletişim Bilgileri / Communication Information
Adres Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 29000, Gümüşhane
Mail Adress Gümüşhane University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Civil  Engineering, 29000, Gümüşhane/Turkey
İş Telefon / Office Phone +90 456 233 74 25 Dahili /Inner : 1627
Faks / Fax +90 456 233 75 67
e-posta / e-mail ozlem_cavdar@hotmail.com

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ / EDUCATIONAL BACKGROUND
  Üniversite / University
 
Bölüm / Department Yıl /Year
Doktora/ PhD Karadeniz Teknik Üniversitesi / Karadeniz Technical University İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering 2009
Yüksek Lisans / MSc Karadeniz Teknik Üniversitesi / Karadeniz Technical University İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering 2005
Lisans / BD Karadeniz Teknik Üniversitesi / Karadeniz Technical University İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering 2000

 

VERDİĞİ DERSLER (L:Lisans; LÜ: Lisansüstü) / LESSONS
  Ders Kodu / Code Ders Adı / Lesson Dersin Verildiği Bölüm / Department Dönemi / Semester
1 INS317 Yapı Statiği I (L) / (Structural analysis I) İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
Güz /Fall
2 INSSEC421 Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Bilgisayar Uygulaması (L) /           Finite Elements Method and Computer Applications İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
3 INS5141 Yapı Sistemlerinin Çözümünde Matris Yöntemler (LÜ) /          Solution Matrix Methods of Structural Systems İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
4 INS5145 Deprem Hesabında Dinamik Yöntemler (LÜ) /                          Dynamic Methods in Earthquake Engineering İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
5 INS310 Yapı Statiği II / (Structural analysis II) İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
Bahar /Spring
7 AFY5530 Yapı Güvenliği ve Afet  (LÜ) / Structural Safety and Disaster Afet Yönetim / Disaster Management
8 INS5144 Yapı Dinamiği (LÜ) / Dynamic of Sytructure İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering
9 INS5146 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (LÜ) /                                   Earthquake resistant design of structures İnşaat Mühendisliği /Civil Engineering

 

YAPTIĞI TEZLER / DISSERTATIONS
    Tez Adı / Dissertation Yıl / Year
1 Doktora /PhD

Yarı Rijit Bağlı Kompozit Kesitli Yapı Sistemlerinin Deprem Davranışının Stokastik Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Belirlenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Alemdar BAYRAKTAR.
 

The determination of seismic behavior of the systems connected semi rigidly and constituted of composite sections with stochastic finite element method,Karadeniz Technical University, Supervisor: Prof. Alemdar BAYRAKTAR.
 

2009
2 Yüksek Lisans / MSc

K ve Dirsek Tipi Eğik Elemanlarla Rijitleştirilmiş Deprem Etkisindeki Yapıların Lineer Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Yusuf AYVAZ.

Comparative analysis of linear behavior of frame structures stiffened with K and knee types bracing members subjected to earthquake, Karadeniz Technical University, Supervisor: Prof. Yusuf AYVAZ.

2005

 

MESLEKİ DENEYİM / Academic & Research Experience 
  Görev Yeri / Institution Görevi / Position Yıl / Year
1 Gümüşhane Üniversitesi / Gümüşhane University Doç. Dr. /Assoc. Prof. Dr. 2014-...
2 Gümüşhane Üniversitesi / Gümüşhane University Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. 2009-2014
  Karadeniz Teknik Üniversitesi / Karadeniz Technical University Arş. Gör. / Ress. Asst. 2001-2009

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER / Administrative Positions
  Görev Yeri / Institutions Görevi /Position Yıl /Year
1

Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü /

Gümüşhane University, Department of Civil Engineering

Staj Komisyonu Başkanı / Head of Intenship Commision 2010-2012

 

AKADEMİK ÇALIŞMALARI / ACADEMIC WORKS
SCI-SCIE-KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ / International Papers
1 Ö. Çavdar, Bayraktar A.,  Pushover and Nonlinear Time History Analysis Evaluation of a RC Building Collapsed during the Van (Turkey) Earthquake on October 23, 2011, Natural Hazards,70:657-673, 2014.
2 Ö. Çavdar,  Probabilistic sensitivity analysis of suspension bridges to near-fault ground motion, Steel and Composite Structures, Vol. 15, No. 1, July 2013.
3 Ö. Çavdar,  Probabilistic sensitivity analysis of two suspension bridges in Istanbul, Turkey to near- and far-fault ground motion, Natural Hazards And Earth System Scıences, Volume: 12,  Issue: 2, 459-473, 2012.
4 Ö. Çavdar, A. Bayraktar, A. Çavdar, S. Adanur, Perturbation Based Stochastic Finite Element Analysis of the Structural Systems with Composite Sections under Earthquake Forces, Steel and Composite Structures(ISI), 8/2 (2008), 129-144. 
5 Ö. Çavdar, A. Bayraktar, A. Çavdar, M.E.Kartal, Stochastic finite element analysis of structural systems with partially restrained connections subjected to seismic loads, Steel and Composite Structures(ISI), Vol. 9, No. 6 (2009) 499-518. 
6 Ö. Çavdar, A. Bayraktar, A. Çavdar, Effects of random material and geometrical properties on structural safety of steel–concrete composite systems,  International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering(ISI), Vol. 27, Issue 9 (2011) 1473-1492. 
7 Ö. Çavdar, Bayraktar A., Adanur S., Stochastic Finite Element Analysis of a Cable-Stayed Bridge System with Varying Material Properties Probabilistic Engineering Mechanics, Probabilistic Engineering Mechanics, Volume 25, Issue 2, April 2010, Pages 279-289.
8 Ö. Çavdar, Bayraktar A., Adanur S., Başağa HB, Stochastic Finite Element Analysis of Long-Span Bridges with CFRP Cables Under Earthquake Ground Motion, Sadhana, Volume 35, Number 3, 341-354, 2010.
9 Yetgin, Ş., Çavdar Ö. and Çavdar A., “The effects of the fiber contens on the mechanic properties of the adobes”, Construction and Building  Materials, Volume 22, Issue 3, Pages 222-227, March  2008.

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ / National Papers
1 Ö. Çavdar, F. Sunca, 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi, Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute, 2014, 4/1, 36-45.
2 Ö. Çavdar, N. Duman, DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi, Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute, 2011, 1/2, 185-195.

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ / International Proceedings
1 ÇAVDAR Özlem, BAYRAKTAR Alemdar, Stochastic Sensitivity Analysis of Structural Systems Subjected to Earthquakes, ACE2010,9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September 2010, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
2 BAYRAKTAR Alemdar, ÇAVDAR Özlem, ÇAVDAR Ahmet, SOYLUK Kurtuluş, Deprem Etkisindeki Kablolu Köprülerin Stokastik Sonlu Eleman Analizi, International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, 22-24 October 2007, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. 
3 BAYRAKTAR Alemdar, ÇAVDAR Özlem, ÇAVDAR Ahmet, BAŞAĞA H. Basri, Stochastic Finite Element Analysis of Concentrically Braced Frames to Earthquake Forces, International Symposium On Advances In Earthquake &Structural Engineerıng, October 24-26 2007, Suleyman Demirel University, Isparta-Antalya. 
4 ÇAVDAR Ö., Bayraktar A., Çavdar A.,  Adanur S., Stochastic Earthquake Analysis of Fatih Sultan Mehmet Bridge with Random Material Properties, 1-2 October 2009, Sakarya University, Sakarya. 
5 AYVAZ Yusuf, ÇAVDAR Özlem, Earthquake Behavior of Frame Structures Stiffened With K And Knee Bracing Members, 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 13-16 May, 2007, Tehran, Iran.

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ / National Proceedings 
1 Çavdar Özlem,Bayraktar A., Yarı Rijit Bağlı Çelik Çerçeve Sistemlerin Stokastik Sonlu Eleman Analizi, 3. Çelik Yapılar Ulusal Sempozyumu, 8-9-10 Ekim 2009 – Gaziantep.
2 BAYRAKTAR Alemdar, ÇAVDAR Özlem, BAŞAĞA H. Basri, ÇAVDAR Ahmet, Uzay Kafes Çelik Sistemlerin Stokastik Sonlu Eleman Analizi, 2. Çelik Yapılar Ulusal Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2007 – Eskişehir. 
3 BAYRAKTAR Alemdar, ÇAVDAR Özlem, BAŞAĞA H. Basri, ÇAVDAR Ahmet, Stokastik Sonlu Eleman Yöntemiyle Üç Boyutlu Çerçeve Sistemlerin Deprem Analizi, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16 - 20 Ekim 2007, İstanbul Teknik Üniversitesi- İstanbul. 
4 ÇAVDAR Özlem,AYVAZ Yusuf, K ve Dirsek Tipi Eğik Elemanlarla Rijitleştirilmiş Deprem Etkisindeki Yapıların Lineer Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart 2005 Kocaeli.

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI / SUPERVISED MSC DISERTATIONS
  Tez Sahibi / Student Tezin Adı / Disertation Yıl /Year
1 Nesrin Duman 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Tasarlanan Betonarme Yapıların Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Deprem Performansının Belirlenmesi, Gümüşhane Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi. 2012
2 Ender Bayraktar Mevcut Perdeli Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Deprem Performansının Belirlenmesi, Gümüşhane Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi. 2013

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ / MEMBERSHIPS
1

İnşaat Mühendisleri Odası  / The Chamber of Civil Engineering, Turkey

 

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: insaat@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 74 45 Faks: 0 456 233 74 46