Fatih SAKA

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA
+90 456 233 10 00 - 1630

 

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ
  Üniversite Bölüm Yıl
Lisans KTÜ İnşaat Mühendisliği 2001
Yüksek Lisans KTÜ İnşaat Mühendisliği 2005
Doktora KTÜ İnşaat Mühendisliği 2012

 

VERDİĞİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Dersin Verildiği Bölüm Dönemi
1 INS 291 İstatistik İnşaat Mühendisliği Güz
2 MHN 311 Akışkanlar Mekaniği İnşaat Mühendisliği Güz
3 INS 326 Hidrolik İnşaat Mühendisliği Bahar
4 SEC 430 Kıyı ve Liman Yapıları İnşaat Mühendisliği Bahar
5 INS 5221 Hidrolojide İstatistiksel Yöntemler Fen Bilimleri Ens./İnşaat Müh. ABD Güz
6 INS 5225 Hidrolojik Verilerin Regresyon Analizi Fen Bilimleri Ens./İnşaat Müh. ABD Güz
7 INS 5222 Taşkın Hidrolojisi Fen Bilimleri Ens./İnşaat Müh. ABD Bahar
8 INS 5224 Akarsularda Sediment Taşınımı Fen Bilimleri Ens./İnşaat Müh. ABD Bahar

 

YAPTIĞI TEZLER
    Tez Adı Yıl
1 Yüksek Lisans Gümüşhane Katı Atık Depolama Alanı Sızıntı Sularının Mevsimsel Değişimi ve Su Kaynaklarıyla İlişkisi 2005
2 Doktora Sentetik Debi Süreklilik Eğrilerinin Matematiksel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Doğu Karadeniz Örneği 2012

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HİDROLİK ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2001-2008
2 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HİDROLİK ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2008-2012
3 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HİDROLİK ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT DOKTOR 2012-
4 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM BŞK. YRD. 2012-
5 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Merkezi Araştırma Labaratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi DANIŞMAN 2014-

 

UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI
1 HİDROLOJİ
2 TAŞKINLAR
3 SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ
4 AKIMLARIM MODELLENMESİ

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1 Bayram Adem, Kankal Murat, Ozsahin Talat Sukru, Saka Fatih, ESTIMATION OF THE CARBON TO NITROGEN (C:N) RATIO IN COMPOSTABLE SOLID WASTE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (Uluslararası) (SCI-Expanded), FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt:20, sayı:12a, 3250-3257, 2011.  

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1

Fatih SAKA, Ömer YÜKSEK, Birden Fazla AGİ Olan Bir Havzada Farklı Proje Yerleri Belli Aşılma Olasılığına Sahip Debilerinin Tahmini, INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA, 2015

2

Fatih SAKA, Fatih GÜL, Osman KARA, Sellerde Risk Yönetimi, Kentsel Önlemler ve Doğu Karadeniz Bölgesi İllerinin Taşkın Afetlerine Hazırlığı, INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA, 2015

3  

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ Atıflar
1 NAS Salim Serkan, BAYRAM Adem, SAKA Fatih, KTÜ Merkez Kampüs Atık Sularının Aktif Çamur Yöntemi İle Arıtımında Bir Grafik Yöntem Uygulaması, Türk Sucul Yaşam Dergisi, sayı:3, 574-582, 2004.  
2 NAS Salim Serkan, SAKA Fatih, BAYRAM Adem, Gümüşhane İli Katı Atık Depolama Alanı Sızıntı Sularının ve Hidrojeolojisinin İncelenmesi, Türk Sucul Yaşam Dergisi, sayı:3, 371-379, 2004.  

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1

Nas, S.,S., Nas, E., Saka, F., Gümüşhane’nin Çöp Sorununa Çözüm Önerileri, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, 2002.

2

Nas, S.,S., Nas, E., Saka, F., Gümüşhane(Merkez) Altyapı Tesisleri Üzerine Değerlendirmeler-1 (İçme Suyu ve Şebeke), Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, 2002.

3

Nas, S.,S., Nas, E., Saka, F., Gümüşhane(Merkez) Altyapı Tesisleri Üzerine Değerlendirmeler-2 (Kanalizasyon), Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, 2002.

4 Nas, S.,S., Bayram, A., Saka, F., Gümüşhane Şehrinde Katı Atık Oluşumu ve Karakteristiklerinin Belirlenmesi, VII. Ulusal Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, 145-152, 2004, Erzurum.
5 Saka, F., Nas, S.,S., Bayram, A., Deponi Alanlarının Hidrojeolojisinin Su Kaynaklarına Etkileri ve Gümüşhane İli Deponi Alanı Örneği, VII. Ulusal Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, 153-159, 2004, Erzurum.
6 NAS, S.S., BAYRAM, A., SAKA, F., Kompostlanabilirlik Yönünden Evsel Katı Atıkların İncelenmesi, 4. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, 2005.
7 NAS, S.S., SAKA, F., BAYRAM, A., Harşit Çayında Çözünmüş Oksijen Profilinin Mevsimsel Değişimi, 4. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, 2005.
8 BAYRAM, A., NAS, S.S., SAKA, F., Nitelik-Nicelik-Geri Kazanım Yönünden Gümüşhane (Merkez) Katı Atıklarının İncelenmesi, 4. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, 2005.
9 NAS, S.S., SAKA, F., BAYRAM, A., Düzensiz Katı Atık Depolama Sahalarında Oluşan Sızıntı Sularının Mevsimsel Değişimi, 4. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, 2005.
10 Hikmet Kaplan, Osman ÜÇÜNCÜ, Fatih Saka, Murat Kankal, Ömer Yüksek, Türkiye’nin Küçük Ölçekli Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği, VI. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU – UTES’2006, Isparta, 2006.
11 Fatih Saka, Ömer Yüksek, Hikmet Kaplan, Debi Süreklilik Eğrilerinin Elde Edilmesi Ve Nehir Tipi Santrallerin Projelendirilmesinde Kullanılması, Su ve Enerji Konferansı, Artvin, 2008.
12 Ömer Yüksek, Fatih Saka, Osman Emre Yıldız, Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Potansiyeli Ve Yapılan Hidrolojik Çalışmalar, Su Yapıları Sempozyumu, 47-57, Samsun, 2009.
13 Fatih Saka, Ömer Yüksek, Osman Emre Yıldız, Debi Süreklilik Eğrilerinin Bölgeselleştirilmesi, 5.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, 2011.
14 Osman Emre Yıldız, Ömer Yüksek, Fatih Saka, Osman Üçüncü, Doğu Karadeniz Havzası Akım Gözlem İstasyonlarının Homojenlik Testi, 5.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, 2011.
15 Fatih SAKA, Ömer YÜKSEK, Osman Emre YILDIZ, Hikmet KAPLAN, Belli Aşılma Olasılığına Sahip Olan Debilerin Bölgeselleştirilmesi ile Sentetik Debi Süreklilik Eğrilerinin Elde Edilmesi, İnşaat Mühendisliği’nde 100 Yıl Kongresi, 22-24 Kasım 2012, İstanbul.
16

Osman KARA, Fatih SAKA, Hikmet KAPLAN, Turgay YULU, Yapı Denetimi Kanununda Meslek Etiği İhlalleri, 3. Yapı Denetimi Sempozyumu, Diyarbakır, 5-6 Ekim 2013.

17 Fatih SAKA, Ömer YÜKSEK, Belli Tekerrür Periyotlu Taşkın Değerlerinin Havza Karakteristikleriyle İlişkilendirilmesi, Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, 24-26 Ekim 2013.
18 Fatih SAKA, Ömer YÜKSEK, M.Sinan YILDIRIM, M.Kerim BAŞ, Tuğçe ANILAN, Hikmet KAPLAN, Yıllık Maksimum Akımların Bazı Olasılık Dağılımlarına Uygunluğunun Ki-Kare ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi, Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, 24-26 Ekim 2013.
19 Fatih SAKA, Ömer YÜKSEK, M.Kerim BAŞ, Tuğçe ANILAN, Hikmet KAPLAN, L-Moment Yöntemi ile Bölgesel Taşkın Frekans Analizi ve Genelleştirilmiş Lojistik Dağılımı ile Doğu Karadeniz Havzası Örneği, Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, 24-26 Ekim 2013.
20

Fatih Saka, Fatih Gül, Yasin Oğuz, Murat Şan, Sellerde Risk Yönetimi ve Kentsel Önlemler, 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, 2015

21

Fatih Saka, Ömer Yüksek, Osman Kara, Doğu Karadeniz Havzasındaki Sellerin İncelenmesi, 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, 2015

22

Fatih Saka, Ümit Yayla, Hikmet Kaplan, Havza Bazında Taşkın Önlemleri ve Gümüşhane Merkez Taşkın Koruma Projeleri, 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, 2015

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
  Etkinlik Adı Görevi Yıl
1 Taşkın ve Heyelan Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi 2013
2 Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 2013

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI
  Tezin Yazarı Tezin Adı Yıl
1 HASAN TÖREHAN BABACAN GİRESUN İLİ AKSU DERESI İÇİN FARKLI PARAMETRELER KULLANILARAK YAPAY SİNİR AĞLARI İLE AKIŞ MODELLEMESİ VE İLERİYE DÖNÜK AKIM TAHMİNLERİ YAPILMASI 2015
2 GÜNEŞ TEKİN ZAMAN DOĞU KARADENİZ HAVZASI'NDA DEBİ SÜREKLİLİK EĞRİLERİ YARDIMIYLA BRÜT HİDROELEKTRİK POTANSİYEL TAHMİNİ VE TÜRBİN TİPİ SEÇİMİ 2016

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER
  Proje Adı Görevi Destekleyen Kuruluş Yıl
1 Harşit Vadisinde (Gümüşhane), Bölgedeki (Terkedilmiş) Maden Sahalarından Kaynaklanan Ağır Metal/İz Element Kirliliğinin Araştırılması Araştırmacı/Uzman TÜBİTAK 1.11.2015-1.11.2018
2        

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ
1 İnşaat Mühendisleri Odası
2  
3  

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: insaat@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 10 00 Dahili: 1649 Faks: 0 456 233 74 46